title-icon-sjoaTeambuilding

Alle aktivitetene hos Sjoa Rafting har lagbyggingselementer i seg. For grupper som også ønsker en mer tilsiktet aktivitet med lagbygging som formål, kan vi anbefale denne mer rendyrkede aktiviteten når dere velger å holde en samling hos oss.

Lagbygging er basert på en anvendt metode, og vi gjør aktiviteten utendørs. Våre veiledere loser gruppen gjennom flere praktiske ”prosjekter” som må løses i fellesskap. ”Prosjektene” inneholder alle fasene i en prosjektprosess; måldefinering, idèprøving, planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering.

En av fordelene ved metoden er at prosessen repeteres, og på denne måten tilegner gruppen seg de nyttige erfaringene.

Vi tilrettelegger lagbygging på ulike nivå ut ifra ønsket formål og hensikt.

Send forespørsel...